Mažeikių karatė klubas DANAS

Vaikų fizinės, dvasinės ir psichinės sveikatos ugdymas

Vaikų fizinės, dvasinės ir psichinės sveikatos ugdymas, praktikuojant rytų meno (karatė) disciplinas

Vaikas mokosi palaipsniui – nuo paprastesnio iki sudėtingesnio. Tas pats principas būdingas ir jo dvasiniam bei psichiniam augimui. Jei vaikas išmoksta to, kas yra reikalinga tam tikrame gyvenimo tarpsnyje, tuomet lengvai pereina sekantį gyvenimo etapą ir yra laimingas bei jaučia gyvenimo pilnatvę. Jei neauga dvasiškai, tuomet jaučia vidinę tuštumą ir nepasitenkinimą gyvenimu. Pastebėta, kad kuo daugiau etapų praleidžia be tam etapui reikalingo dvasinio augimo, tuo daugiau vėliau reikia pastangų, kad išmoktų tai, ką praleido. Tai kaip pastatas: negalima jo statyti nuo viršaus, mes būtinai turime išlieti pamatą ir statyti namą nuo apačios.

Sporto klube „Danas“ kultivuojamas rytų kovos menas - karatė. Programa skirta 6-19 metų amžiaus vaikams. Treniruotės vykdomos pagal rytų kovos tradicijas, daug dėmesio skiriama kilnaus elgesio, kritinio mąstymo lavinimui, sąmoningam rūpinimusi sveika gyvensena, ryžtingam savo laiko planavimui, fizinio aktyvumo įgūdžių formavimui. Sezono pabaigoje dalyviai vyksta į sporto ir poilsio stovyklas, kuriose derinant treniruotes su aktyviu poilsiu sudaromos sąlygos vaikų ir jaunimo fiziniam ir socialiniam aktyvumui reikštis, ugdomi savarankiškumo įgūdžiai, tobulinama asmenybė. 

Programos turinį sudaro Rytų kovos menų filosofijos pažinimas, karatė technikos elementų mokymasis ir tobulinimas, ugdant vaiko psichines ir dvasines savybes. Programos dalyviai yra vaikai, kurių amžius nuo 6 iki 19 metų, gavę tėvų sutikimą, bei mediko išrašą, kad gali sportuoti. Ugdymo grupės gali būti iki 25 vaikų. Programoje pateikta, kad treniruotės vyks du kartus per savaitę. Programos trukmė – 3 mėn. Vyrauja praktiniai ugdymo metodai. Metodiškai parengta programa atitinka vaikų amžių bei fizines galias, supažindina su karatė dvasinėmis vertybėmis, moko pagarbos sau ir kitam siekiant užsibrėžto tikslo.

Eil. Nr. Sudėtinė dalis
(tema)
Veiklos apibūdinimas Metodai Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos
1 Rytų kovos menai, jų filosofija, perspektyvos bei kovo meno - karatė technikos elementų pristatymas Pristatoma žinomų rytų kovos menų mokytojų mintis ir idėjas, mokoma stovėsenos, kūno judėjimo pratimų. Paskaita, minčių lietus, demonstravimas, refleksija Asmeninė, pažinimo, socialinė, mokėjimo mokytis, dalykinė, komunikavimo, iniciatyvumo  
2 Rytų meno (karatė) disciplinos, ugdančios vaiko psichines ir dvasines savybes Mokoma tikslių karatė technikų (individualiai, bei grupėse) Pristatymas, praktinis užsiėmimas, pokalbiai, diskusija. Iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinė, komunikavimo, mokėjimo mokytis, dalykinė, asmeninė, pažinimo
3 Asmenybės ugdymas, charakterio ir ištvermės formavimas Stovyklos, varžybos, susitikimai su žymiais sportininkais, ekskursijos Diskusija, praktiniai užsiėmimai, pokalbiai Socialinė, komunikavimo, asmeninė, iniciatyvumo ir kūrybingumo

Programos vadovas: A. Gerikas